Hlavní navigace

Aktuálně je největší zájem o barevné MFZ formátu A3

10. 9. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...říká Václav Dvorský, Marketing Manager ve společnosti Janus.

Objevila se v poslední době nějaká technologická změna v oblasti tisku, o níž se domníváte, že vzbudí zájem u vašich zákazníků v letošním roce?

V rámci vývoje nových produktů se jedná spíše o dílčí technologická vylepšení, jako je u Kyocery například nová technologie toneru, která rozšiřuje jeho barevný gamut. Výsledkem jsou obrázky s jasnými a živými barvami, které dosahují ještě lepší barevné věrnosti. Dále se výrobci zaměřují na uživatelský komfort při použití tiskových zařízení. Kromě otevřených platforem pro aplikace třetích stran, jako je např. MyQ, sledujeme stále silnější podporu mobilního tisku. Standardem se stávají zařízení s rozhraním Wi-Fi nebo NFC.

Je zájem o outsourcing tiskových řešení a systémů, resp. o tisková řešení jako službu? Jakého segmentu (obor, velikost firmy) se to především týká?

Outsourcing tiskových řešení a systémů je standardem již několik let a jeho popularita stále roste. Dříve se outsourcing týkal jen velkých firem, dnes není výjimkou, že tuto službu poptává střední firma/organizace. Rozumí totiž tomu, že přes outsourcing se dostanou k nejnovějším tiskovým technologiím bez nutnosti vysoké vstupní investice a za velice výhodných provozních podmínek. Outsourcing v dnešní podobě není doménou jednoho určitého segmentu, je zajímavý pro firmy napříč segmenty celého trhu.  

O jaké typy tiskových zařízení pozorujete největší zájem od zákazníků?

Obecně řečeno je největší zájem o barevná multifunkční zařízení formátu A3. Zájem o tato zařízení vychází z potřeb firmy / organizace, kde chytrá multifunkce tvoří vstupní bod pro digitalizaci dokumentů a jejich následný oběh v procesech firmy. Zároveň tyto multifunkce poskytují vysoký tiskový výkon, nají nízké náklady na tisk a lze je jednoduše začlenit do stávající architektury tiskového prostředí firmy a napojit je i na vnitřní systémy ERP, CRM nebo DMS.

Jaký je aktuální stav ve snahách o snižování objemu potištěného papíru? Jaký je stav v oblasti ekologičtějších alternativ tisku (e-ink, tisk na recyklovaný papír, využívání menších formátů), je zájem o tato řešení na straně zákazníků?

Naše praxe ukazuje, že množství zpracovávaných firemních informací stále roste, díky čemuž roste i počet vytvářených dokumentů. A tak i přesto, že čím dál tím více informací zpracovávají firmy elektronicky, objemy tisku sice příliš nerostou, ale ani nijak znatelně neklesají. KYOCERA již od počátku výroby tiskových zařízení oslovuje ekologicky smýšlející zákazníky svým uceleným konceptem ECOSYS – unikátní, inovativní technologií tisku nabízející neuvěřitelně dlouhou životnost komponent, vysokou kvalitu tisku a společně s nízkou TCO garantující minimální dopady na životní prostředí.

ICTZ23

Je vidět stále rostoucí snaha o posun od tištěných k elektronickým dokumentům. Jak se to projevuje v obchodní praxi? Jak se daří se řešit praktickou koexistenci tisku a oběhu elektronických dokumentů?

Tato koexistence funguje velice dobře. Jde totiž o to, že zavedení systému elektronického oběhu dokumentů (DMS) neznamená, že se ve firmě přestanou dokumenty tisknout. Potřeba tištěného dokumentu je stále aktuální, nicméně zpracování elektronické verze tohoto dokumentu přebírá DMS systém, který na základě definovaných workflow a metadat přiřazených k dokumentu s ním dále pracuje. Jednou ze základních myšlenek DMS systémů totiž je, aby firmu obíhaly dokumenty a ne lidé.