Hlavní navigace

80 % podnikatelé je připraveno na digitální komunikaci se státní správou

28. 11. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com
Naproti tomu o připravenosti úřadů na takovou komunikaci je přesvědčeno jen 28 % českých firem. I přes některé pozitivní kroky zřejmě převládá špatná uživatelská zkušenost. Dokud nebude komunikace se státní správou snadná a uživatelsky přívětivá, nemůžeme mluvit o opravdovém pokroku.

Většina firem a živnostníků (80 %) se domnívá, že je připravena na digitální komunikaci se státní správou, naopak o připravenosti státní správy na tento způsob komunikace je přesvědčeno jen 28 % z nich. Pod pojmem digitální firma si pak představí výpočetní techniku a IT obecně (29 %), na druhém místě pak digitalizaci dokumentů (28 %).

Celá pětina neodpověděla, což zřejmě souvisí s tím, jak široce je vnímán pojem digitalizace a co přesně to pro firmu znamená. Jako nejčastější moderní technologii, kterou využívají, uvedli podnikatelé internet věcí (41 %) – spíše to ale poukazuje na neznalost pojmu než na jejich progresivní přístup k inovacím. Průzkum si od agentury Ipsos nechala zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a proběhl na vzorku sta podnikatelských subjektů.

 „O připravenosti státní správy na digitální komunikaci je přesvědčeno pouze 28 % podnikatelů, což je zoufale málo. I přes některé pozitivní kroky, jako je nedávno schválený zákon na digitální službu, zřejmě převládá špatná uživatelská zkušenost. Dokud nebude komunikace se státní správou snadná a uživatelsky přívětivá, nemůžeme mluvit o opravdovém pokroku. Pokud má být Česká republika digitální zemí, musí mít podnikatelé podmínky pro snadné vyřízení veškeré administrativy, od založení firmy na pár kliknutí po vyřízení daňového přiznání,” říká Lukáš Pilka, kreativní ředitel digitální agentury BlueGhost.

„Překvapivý výsledek, že 41 % firem využívá internet věcí, je pravděpodobně způsoben širokou interpretací pojmu. Prakticky vycházíme z toho, že online marketing a jeho možné formy od hledání partnerů a produktů jsou nejvíce využívané. Navíc, čtvrtina respondentů nevyužívá ani jednu z uvedených možností. Pojem digitální firma pro většinu z nich není konkrétní, přesto ho dokáží svými slovy popsat,” uvádí Karel Dobeš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Z průzkumu vyplynulo, že 75 % subjektů využívá alespoň nějakou moderní technologii – vedle zmiňovaného internetu věcí (41 %) využívají firmy online marketing (34 %), cloudové služby (33 %), chytré finance (26 %), firmy uvedly také 3D tisk (7 %) a virtuální realitu (5 %). Do cloudu přitom investovalo alespoň nějakou částku 70 % podnikatelů, téměř stejný počet investoval rovněž do digitálních dovedností. 

Hlavní přínos digitalizace pak vidí firmy a živnostníci ve zvýšení produktivity práce (27 %), snížení administrativy (25 %), celkové zvýšení konkurenceschopnosti (14 %), snížení zátěže zaměstnanců (11 %) a snížení provozních nákladů (10 %). Dokumentaci obchodního modelu a procesů ve firmě považují firmy zřejmě nezanedbávají – čistě v papírové podobě ji udržuje 14 % z nich, stejné procento firem ji má čistě digitální. S kombinaci digitální a papírové podoby pracuje 71 % firem. Pouze jedna firma dokumentaci obchodního modelu nevede vůbec. Většina z nich si zjevně uvědomuje, že papírová podoba nestačí a že je třeba chránit svoje know how - a zároveň ho mít vždy online k dispozici. Nakonec, průzkum uzavírá smutné zjištění, že v 81 % firem nepracuje v IT jediná žena. Česká republika je podle zjištění OECD na předposledním místě, za ní je už pouze Maďarsko.

Zdroj: BlueGhost