Hlavní navigace

7 vrásek na čele CEO, které CIO mohou pomoci vyhladit

9. 11. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Na co by měli IT ředitelé zaměřit svoji pozornost v nadcházejících „nejistých časech“? Přinášíme 7 doporučení společnosti Gartner
Tomáš Vylíčil 9. 11. 2010
Doba čtení: 6 minut

Na nedávném Gartner Symposium/IXxpo v americkém Orlandu (symposium ve francouzském Cannes se koná právě v těchto dnech) prezentovala společnost Gartner mimo jiné i analýzu toho, z čeho mají ředitelé firem při pohledu na příští rok obavu či co vnímají jako obtížnou výzvu, se kterou se budou muset oni a jejich společnosti vypořádat. Gartner se na jejich odpovědi podíval očima IT ředitelů a zpracoval je do podoby několika rad a doporučení adresovaných právě podnikovým CIO.

„Nadcházejí rok přinese dle názorů firemních lídrů velmi nejisté časy,“ konstatuje ve zmíněné analýze Gartner. „Růst obratu a zisků, který přinesl konec recese musí totiž firmy uhájit i době, kdy poptávka firemních i soukromých zákazníků začíná opět ochabovat.“


Na co by tedy měli IT ředitelé zaměřit svoji pozornost?

1. Korekce přehnaných očekávání

Poté, co se vypořádali s krizí a recesí, vrátilo se v úvodu letošního roku mnohým CEO opět “růstové sebevědomí”. Když však nyní začíná být zřejmé, že ekonomické oživení nebude zdaleka tak rychlé jak se čekalo, plány pro příští rok začínají procházet korekcí.

Co z toho vyplývá pro CIO? – Nárůst IT budgetů bude v příštím roce jen velmi mírný, převládajícím postojem bude spíše “snažte se vystačit s tím, co jste měli loni”. Rozhodně to neznamená zastavení investic do nových projektů, CIO by se však měli připravit na to, že vedení bude dlouze přemýšlet nad každou investovanou korunou.

 

2. “Nasyslených” finančních rezerv se zbavovat nechceme

Mnoho CEO dokázalo v minulém roce snížit náklady o více, než o kolik se snížil obrat jejich firem. Přičteme-li k tomu dočasná pozastavení investičních programů, jsou výsledkem často velmi slušné kapitálové rezervy. Nyní jsou ovšem CEO pod dvojitým tlakem. Na jednu stranu jasně cítí, že je nejvyšší čas opět rozjet investiční proces, na finanční rezervy vytvořené během recese však sahat nechtějí. Americká a evropská ekonomika sice rostou, nikoliv však tak moc, jak se čekalo a riziko tzv. dvojitého dna, tedy opětovného pádu do recese není dle mnohých stále zažehnáno.

“Ředitelé firem budou mít mnohem větší zájem o IT projekty, které nebudou příliš ubírat z firmami nashromážděných finančních rezerv,” uvádí v analýze Gartner. “Pro CIO to znamená, soustředit se právě na ně a sledovat, aby jimi předkládané projekty byly z hlediska cash flow plusové.”


3. Investice do schopnosti být nákladově efektivní

Velká část finančních rezerv, které se mnohým firmám v uplynulém roce podařilo nashromáždit, má původ v radikálním a rychlém “osekání” provozních výdajů. Další snižování touto formou však už většinou není možné, možnost zvyšovat zisk zvyšováním cen svých výrobků či služeb je vzhledem k situaci na trhu pro mnoho firem také povětšinou vzdáleným snem. Firmy se tak budou muset vydat cestou, na které budou úspor dosahovat systémovými změnami a re-engineeringem procesů.

A co z toho plyne pro CIO? – Gartner radí zaměřit se v příštím a následujícím roce na to, aby pomohli takto změnit alespoň jeden zásadní firemní proces. Příkladem může elektronická fakturace či přechod na interní elektronické workflow.

 

4. Naše inovace musíme být schopni prodat

Výzkum a vývoj běžel ve firmách povětšinou i během recese, s aplikací jeho výsledků se však čekalo až na dobu, kdy budou na trhu pro nové produkty a služby příznivější podmínky. Dle názoru mnoha CEO tato doba už nastala a “monetarizace” inovací vzniklých v uplynulém roce je na pořadu dne.

“Firemní CEO budou od svých IT oddělení požadovat, aby nově vytvořené produkty a služby pomohly dostat k zákazníkům,” konstatuje Gartner. “Pro většinu CIO to bude znamenat úkol podpořit marketing a prodej pomocí technologií a trendů jakou jsou e-commerce, sociální sítě, smartphony nebo GPS lokační služby a mobilní aplikace.”

 

5. Rozvoj firem ve změněném politickém ovzduší: nové daně, nové regulace

To, že recese zdá se skončila a rozvinuté ekonomiky začínají opět růst, nebylo zadarmo. Vlády ve Spojených státech i Evropě během krize výrazně zvýšily zadlužení svých veřejných rozpočtů a nyní hledají, tyto dluhy začít snižovat. Na pořadu dne jsou nová regulační opatření (například Basel III) a, nikoliv překvapivě, také nové daně.

Jak se to dotýká firemních CIO? – Nové regulace budou například vyžadovat, aby firmy poskytovaly veřejným orgánům více informací, a úkolem IT oddělení bude ve spolupráci s právními odděleními toto zajistit.

 

6. Dlouhodobá ekonomická i ekologická udržitelnost růstu

Firmy a jejich vedení se budou muset vypořádávat s mnoha globálními ekonomickými i ekologickými výzvami. Na ekonomické úrovni jde hlavně o rostoucí význam ekonomik zemi skrytých za akronymem BRIC, tedy Brazílie, Ruska, Indie a zejména Činy, který s sebou přináší například zvýšenou volatilitu na světových komoditních trzích. Zásadní jsou také výzvy ekologické, firmy jsou legislativou tlačeny například k tomu, aby byly schopny fungovat energeticky mnohem úsporněji.

Úspora energií není vzhledem k trendu tzv. Green IT ničím novým, důraz na energetickou úspornost veškerého IT, od datových center až po běžná PC, se však bude dále zvětšovat.

 

7. Otázka nástupnictví: podporujete svého budoucího CEO?

Gartner v analýze předpokládá, že doba po skončení recese sebou přinese také zvýšený počet změn na postech firemních CEO. To, vzhledem k faktu, že většina nových ředitelů bude pocházet z řad interních kandidátů, znamená pro CIO jednu důležitou věc: se svým budoucím CEO se pravděpodobně už dnes vídají. To dle Gartneru vede ke dvěma otázkám: Jaký má tento budoucí CEO vztah k IT? Pokud nepříliš dobrý, pokud jej spíše než jako užitečného partnera vnímá jako nutné zlo, co s tím může CIO udělat?

“Se svými budoucími CEO se už dnes pravděpodobně stýkáte,” obrací se Gartner na IT manažery. “Jako všude jinde i zde platí, že sklidíme pouze to, jsme zaseli. Zkuste se porozhlédnout kolem sebe a vytipovat si pár kolegů, o kterých si myslíte, že na nejvyšší firemní pozici míří. Čas, který následně věnujete tomu, abyste se stali jejich osobním IT rádcem, mentorem a podporovatelem se vám v budoucnu rozhodně vrátí,” uzavírá studii Gartner.

 

zdroj: Gartner, CIO Business World