Hlavní navigace

Jste IT lídr nebo jen běžný šéf? Rozdíl odhalí těchto 7 vlastností

1. 3. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: © Rido - Fotolia.com
Jste ve funkci CIO pouhým vedoucím týmu nebo fungujete jako skutečný lídr? Není náhodou vaše kariéra stále zakořeněna v minulosti? Nabízíme vám 7 tipů, ve kterých spočívá rozdíl. Jejich pochopením se můžete zbavit neefektivních metod řízení a dosáhnout nových úrovní vůdcovství a výkonu.
John Edwards 1. 3. 2021
Doba čtení: 8 minut

Většina CIO byla v předchozích fázích své kariéry IT vedoucími na různých úrovních. Navzdory zvýšení mezd a odpovědnosti se bohužel ředitelé informačních technologií často i nadále chovají a fungují spíše jen jako vedoucí než jako manažeři nejvyšší úrovně.

Lídr IT, který se nemůže zbavit dnes již neplatných povinností a postojů, má vážný problém. CIO zaseknutý v minulosti a neschopný se posouvat vpřed vpřed není schopen odemknout plný potenciál své nové role.

Přechod od vedoucího na výkonného manažera je proces, který vyžaduje povědomí, reflexi a vhled. Chcete-li cestu urychlit, zvažte těchto sedm vlastností, které oddělují vedoucího IT od manažera IT.

1. Inspirativní

IT lídr inspiruje kolegy a povzbuzuje je, aby dychtivě přijali a kultivovali technologické změny.

„Využití této vůdčí schopnosti nevyžaduje titul ani pozici síly,“ říká Mark Smith, profesor a vedoucí podnikových technologií a postgraduálního studia na University of Advancing Technology v Tempe v Arizoně. „IT lídři, kteří inspirují ostatní může mobilizovat lidi, aby dokončili projekty a dosáhli mnoha skvělých věcí.“ Manažer potřebuje, aby inspiroval zaměstnance a kolegy tím, že získá a zdokonalí silnou emoční inteligenci a komunikační dovednosti, dodává.

Šéfové IT mohou také inspirovat týmy otevřenými, upřímnými a transparentními diskusemi zaměřenými na technologické strategie a vizi.

„Nejlepší manžeři IT se otevírají zpětné vazbě a dialogu a také zvou ostatní na všech úrovních, aby přispěli k utváření vize,“ říká Kim Bozzellová, výkonná ředitelka obchodní poradenské firmy Protiviti. „Dny slepých následovníků jsou pryč, lidé chtějí vůdce, kteří jsou přístupní, komunikativní a skuteční.“

2. Spolupracující

IT je zakomponováno do neustále se rozšiřující řady obchodních aktivit. „Z tohoto důvodu musí být uvnitř IT organizace navázáno velké množství pozitivních vztahů,“ říká Jerry Kurtz, výkonný viceprezident pro postřehy a data v technologické a obchodní poradenské společnosti Capgemini North America. „Úspěch vůdčího IT manažera a jeho týmu bude do značné míry ovlivněn kombinací kvality těchto vzájemných vztahů a schopností vybudovat IT organizaci, která je schopná a připravená následovat vizi vedoucího IT.“

Vedoucí pracovníci, kteří dokážou ovlivnit větší spolupráci napříč jejich organizací a s externími zúčastněnými stranami, budou schopni řídit úspěšnou změnu a získat větší podporu pro své IT a programové manažery, poznamenává Bozzellová. Vedoucí pracovníci, kteří podporují větší inovace pro spolupráci a přinutí členy týmu myslet jinak a kreativněji, budou schopni dosáhnout včasných a bezchybných dodávek klientům a také realizovat klíčové operace podnikových technologií.

3. Osvícení

Poskytování informací členům týmu, které potřebují k úspěšnému dokončení svých úkolů, je zásadní pro zajištění jejich dlouhodobého směřování a kontextu. Schopnost vyprávět příběh o tom, proč je třeba se zaměřit na určité priority způsobem, který vítá dialog a zapojení, je zásadním voůdcovským chováním, vysvětluje Loralie Thostensonová, senior viceprezidentka a vedoucí technologického talentu v Liberty Mutual Insurance. „Účinné používání této vlastnosti motivuje a inspiruje zaměstnance k dosažení požadovaných výsledků vytvořením prostředí, kde se jednotlivci cítí oceňováni,“ říká.

Schopnost ovlivňovat a komunikovat se zaměstnanci a zúčastněnými stranami na všech úrovních organizace v různých stylech a přístupech je kritickou rozlišovací schopností. „Lidé, kteří skutečně projevují vůdčí schopnosti, jsou schopni vytvářet a udržovat vztahy, které budují důvěru,“ uvádí Thostensonová. „Schopnost vytvořit přesvědčivý příběh a být otevřený různým perspektivám je zásadní pro úspěšné definování vizionářského plánu s týmy a zúčastněnými stranami, pokud jde o podporu transformace podnikání s využitím technologií.“

4. Vizionáři

IT manažeři musí mít schopnost představit si budoucí stav podniku a dosáhnout tohoto cíle prostřednictvím řízení změn, obchodní prozíravosti, vlivu, vyjednávání a dalších dovedností, které jsou nezbytné k dosažení požadované změny, říká Bill VanCuren, CIO společnosti NCR.

„Vedení IT je osamělá profese, protože masy ve skutečnosti nebudou chtít nejprve změnit a možná nebudou následovat počáteční narušitele [disruptory], kteří se pokoušejí vytvořit budoucí stav a vést změnu,“ dodává.

Z jakési potřeby mají IT séfové tendenci upřednostňovat „udržování rozsvícených světel“ – tedy zajištění toho, aby projekty běžely včas a splňovaly cílené cíle. IT lídři naopak musí vyvinout expanzivnější vizionářský výhled se zaměřením na nové směry, které mohou přinést hodnotu interním i externím zákazníkům, říká Rich Temple, viceprezident a CIO ve společnosti Deborah Heart and Lung Center. „Vizionářský vedoucí IT může vzbudit nadšení jak zákazníků, tak členů IT týmu pro nové směry a příležitosti [a] učit se nové věci a profesionálně růst,“ vysvětluje.

5. Empatičtí

Nejlepšími lídry v oblasti IT jsou ti, kteří vedou s empatií, říká Michael Fahey, výkonný poradce v IT výzkumné společnosti Info-Tech Research Group. „Chápou, že inspirovat člena týmu, aby byl co nejlepší, vyžaduje autentické přijetí a pochopení motivace a kontextu zaměstnance,“ uvádí. Jinými slovy, věnují čas tomu, aby poznali jednotlivce a to, co ho motivuje.

Naproti tomu běžný vedoucí je obvykle řízen posláním a zaměřuje se na danou práci. „I když očividně není nic špatného na tom, že jste poháněni misí, tento poněkud zamyšlený přístup může omezit jejich účinnost,“ poznamenává Fahey. „Možná si neuvědomují, s čím zaměstnanec jedná na osobní úrovni, což znamená, že nebudou vždy v ideální pozici, aby je inspirovali k optimálnímu výkonu.“

Když svými slovy a skutky prokážete svou úctu a uznání svým podřízeným, připravujete půdu pro excelenci ve vedení, říká brigádní generál ve výslužbě Gregory J. Touhill, první federální CISO a v současné době pomocný profesor na univerzitě Carnegie Mellon University Heinz College of Information Systems and Public Policy. „Během své vojenské služby jsem se dozvěděl, že vedoucí řídí věci, zatímco vůdci vedou lidi,“ uvádí. „I když velcí vůdci mají desítky základních rysů, zjistil jsem, že klíčovou vlastností, která odděluje vůdce od manažerů, je empatie.“

Pochopte své podřízené a důvěřujte jim a nechte je řídit práci, kterou je třeba udělat, doporučuje Fahey. „Vědět, kdo jsou a co je motivuje, je jedna z kompetencí, která odděluje velké vůdce od ostatních.“

6. Flexibilní

Flexibilita, tedy schopnost obratně zvládnout složité a měnící se prostředí, je klíčovým rysem oddělujícím IT vůdce od běžných vedoucích. „To vyžaduje plynulou inteligenci, schopnost uvažovat a řešit problémy v jedinečných a nových situacích a růstové myšlení,“ vysvětluje Charlie Atkinson, generální ředitel PeopleFactors, online platformy pro hodnocení talentů.

V závislosti na situaci může být vedoucí povinen k provedení konkrétního úkolu využít buď techniky řízení, nebo techniky vedení. „Vedoucí role mají více nakloněny vedení,“ říká Atkinson. „CIO obvykle stráví 20 až 30 procent svého času správou svých přímých zpráv a zbytek času vede.“

7. Soucitný

Skutečným rozlišením IT vůdce je soucit – péče o zaměstnance i o poslání podniku, říká Jon Check, senior ředitel řešení kybernetické ochrany ve společnosti Raytheon. „Lídr podporuje kariérní růst, pohodu, neustálé učení a získávání nových dovedností pro celý svůj tým a zároveň se jej ve společnosti zastává jako obhájce.“

K dosažení této úrovně vedení je třeba se hluboce starat o tým a soustředit se na pomoc členům týmu v dosažení jejich cílů.

„Cesta k vedení vyžaduje trpělivost, soustavné soustředění a úsilí,“ říká Check. „Vedoucí musí věnovat čas a zdroje na pomoc svým kolegům, nejen na svoji vlastní kariérní dráhu,“ uvádí. „I když se může zdát nemožné převzít další odpovědnosti, vedoucí si udělají čas na to, co je důležité, a v horní části tohoto seznamu je zajištěno, že celý tým bude úspěšný a bude schopen růst.“

Zajímají vás informační technologie a chcete získat nadhled?

Odebírejte náš Newsletter, který posíláme zpravidla dvakrát do měsíce a který obsahuje výběr unikátních článků nejen našich autorů, ale také ze sítě mezinárodního vydavatelství IDG.

» Přihlaste se zdarma! [Odběr můžete kdykoli zrušit]