Hlavní navigace

7 trendů, které by CIO neměli v příštích letech rozhodně opomenout

7. 12. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Studie společnosti Gartner ukazuje, v jakých oblastech dojde z obchodního a IT pohledu v nejbližších letech k největším změnám. Co z toho vyplývá pro CIO?
Tomáš Vylíčil 7. 12. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Na nedávné konferenci Gartner Symposium/ITxpo 2010 ve francouzském Cannes představila společnost Gartner svůj pohled na to, v jakých oblastech dojde z obchodního a IT pohledu v nejbližších letech k největším změnám. Pro CIO je důležité především to, že tyto změny budou mít na jejich práci velmi praktický dopad.

Role CIO ve firmách se mění, „technologie už nejsou svrchovaným územím CIO,“ říká vice prezident a partner společnosti Gartner Ken McGee. Zároveň ale platí, že IT manažeři mají a budou nést velký díl zodpovědnosti na splnění obchodních plánů a cílů své společnosti. Bez toho, aby věnovali pozornost následujícím oblastem a trendům se jim to však dle Gartneru podaří jen velmi těžko.

 

Propojování IT technologií s technologiemi operačními

Nesnadný úkol, vzhledem k přínosům však půjde o jednoznačný trend. Redukce nákladů, koordinované plánování, možnost lépe řídit a kontrolovat rozvoj technologické infrastruktury budou v tomto smyslu pro firmy dostatečným důvodem. Zajímavostí je, že dle predikce Gartneru nejméně jedna z TOP 100 světových společností kvůli nezvládnutí propojení IT a operačních technologií zaznamená vážné obchodní problémy.

Business a sociální sítě

Dle Gartneru bude v roce 2015 80 procent firem postrádat promyšlený systém zpracování a využití informací ze sociálních sítí. Pochopení toho, jak fungují komunity uživatelů a nalezení způsobu, jak s nimi efektivně komunikovat, bude v 21. století nezbytnou obchodní dovedností, říká v analýze Gartner. Společnosti budou v následující dekádě investovat obrovské množství peněz i času svých pracovníků do toho, abych pochopily, jak mohou s pomocí IT co nejvíce kapitalizovat rostoucí sílu a vliv sociálních sítí.

Využívání znalosti společných znaků a vzorů v datech

Do roku 2015 se nejrychleji rostoucím segmentem v Business Intelligence stanou technologie určené k vyhledávání společných znaků a vzorů (pattern-seeking technology), které data obsahují. Tyto technologie umožní vyhledávání a zpracovávání často velmi nenápadných signálů a vzorů v rychle rostoucím objemu obchodních a dalších dat, kterými firmy disponují.

Cloud Computing

Všechny velké globální společnosti budou do roku 2016 používat veřejné cloudové služby, předpovídá Gartner.  To s sebou samozřejmě přinese zásadní proměnu vztahu mezi poskytovateli IT řešení a těmi, kdo jejich služeb využívají. A změna rovná se příležitost, konkrétně ve výši 149 miliard USD. Tak velký má být totiž dle Gartneru v roce 2014 obrat v oblasti veřejných a soukromých cloudových služeb.

Context-Aware Computing a Augmented Reality

Do roku 2016 bude celá třetina marketingových nástrojů na mobilních zařízeních pracovat se znalostí uživatelovy polohy. O tom, že éra Context-Aware Computingu a Augmented Reality propuká naplno svědčí i to, že Gartner odhaduje objem tohoto trhu v roce 2012 na 215 miliard USD. Říká také, že více než 150 miliard dolarů globálních telco výdajů se přesune od služeb k aplikacím.

Ekologické aspekty a trvale udržitelný rozvoj

Z oblastí, ve kterých musí firmy hlídat soulad své činnosti s příslušnou legislativou bude oblast trvale udržitelného rozvoje tím nejrychleji rostoucím. Organizace musí počítat s tím, že tlak na prosazení energeticky úsporných technologií či snižování emisí bude jednoznačně pokračovat. To s sebou přinese mnoho kompromisů, které firmy budou muset dělat při vyvažování svých finančních a provozních cílů a ukazatelů z oblasti ochrany přírody. Role informačních systémů, které budou všechny požadované ukazatele sledovat bude v tomto směru mimořádné.

Nová role IT: náklady a inovace versus riziko a soulad s legislativou

Inovace jsou v době po skončení recesy klíčové, říká ve studii Gartner. Směřovány budou do oblasti snižování nákladů, zvyšování přidané hodnoty, výnosů či produktivity práce. Zároveň se ale také bude zvyšovat tlak na to, aby veškerá činnost firmy byla v souladu ze stále se zpřísňující legislativou.

 

zdroj: Gartner