Hlavní navigace

5 důvodů, proč si pořídit řešení Juniper s Mist AI

2. 12. 2020
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Arrow
I když jsou kabelové a bezdrátové sítě pro podnikání důležitější než kdykoli dříve a stávají se kritickou infrastrukturou i pro malé podniky, je udržování provozu sítě vzhledem k velkému počtu mobilních zařízení, internetu věcí (IoT) a škále hardwaru, operačních systémů a aktuálně používaných aplikací stále těžší a těžší. Tradiční systémy založené na manuální správě sítě postrádají rozsah, flexibilitu a viditelnost typu end-to-end, která je nutná pro podporu dnešních uživatelů, a dělají velké vrásky IT oddělením, která je spravují.

Řešení Juniper s Mist AI centralizuje tradiční přístupové body WiFi, přepínače a brány do jedné chytré a uživatelsky přívětivé síťové infrastruktury, která každému jednotlivému uživateli nabídne to nejlepší právě dosažitelné spojení. Vytváří tak organický systém přes celou síťovou infrastrukturu.

 

 

Zde je 5 důvodů, proč si pořídit řešení Juniper s Mist AI:

1. Optimální uživatelská zkušenost

Zkušenosti z aktuální situace a změny, které přinesla v našem životě, nás nutí používat komunikační a multimediální prostředky v míře, jakou jsme dříve nezažili. Mnoho lidí bylo nuceno pracovat z domova a soukromý život omezit na spojení se svými blízkými přes mobilní zařízení nebo začít využívat online zábavu. K tomu můžeme přičíst změny v průmyslu, jako je internet věcí, přesun firemního IT do cloudu a další. Všechny tyto aktivity mají dopad na infrastrukturu a pohled na kvalitu spojení, což klade na administrátory nové požadavky pro měření kvality síťové Infrastruktury K tomu již nestačí tradiční monitorovací systémy a administrátoři musí hledat nová řešení, která jim toto umožní, protože být připojený „UP“ neznamená totéž, jako mít dobré připojení „GOOD“.

Technologie Mist AI dokáže zpracovávat ohromné množství dat – tedy „big data“ – a na základě informací získaných ze síťového provozu vyhodnotit kvalitu připojení jednotlivých uživatelů. V provozu každého uživatele monitoruje Mist AI přibližně 200 různých parametrů spojení, které následně vyhodnocuje v několika servisních úrovních, jako jsou propustnost, kapacita, roaming nebo up-time a nastavenou kvalitu se snaží prosadit.

2. Snadnější správa

Modernizace sítě by měla zahrnovat vizi, jak zjednodušit život administrátorům. Systém Juniper s Mist AI usnadní administrátorům jejich práci v těchto třech hlavních sektorech:

Instalace – Zero Touch Provisioning (ZTP)

ZTP v síťové infrastruktuře není nic nového, takovouto funkci můžeme najít u většiny renomovaných výrobců síťových zařízení. U řešení Juniper s Mist AI je unikátní použití jedné mobilní aplikace pro tuto instalaci přístupových bodů, přepínačů i bran. Touto aplikací stačí sejmout QR kód, čímž registrujeme zařízení do cloudu, můžeme ihned umístit zařízení do správné lokace a pořídit až 3 fotografie umístění přístupového bodu pro pozdější nalezení daného zařízení. Zbytek instalace se pak dokončí pomocí šablony pro danou lokalizaci.

Řešení problémů uživatele

Administrátor může snadno řešit problémy konkrétního uživatele. Stačí několik kliknutí a dostaneme se k základní příčině daného problému a navíc i k nabídce, jak lze daný problém vyřešit, což významně snižuje čas potřebný k vyřešení potíží uživatele z několika hodin na desítky minut. Mist AI ukáže na příčinu problému – DNS, přetížení nějakého prvku na trase provozu, Jitter, vadné kabelové spojení, rušení WiFi a podobně.

Forenzní analýza problému

Každý administrátor se občas podotýká s problémem, který se projevuje pouze občas a nepravidelně, takže je velmi složité později navodit situaci, aby se tato plovoucí chyba projevila. Pro tyto případy nabízí Mist AI pohled na problémy jednotlivých uživatelů až týden zpětně v úplně stejném rozsahu jako při online analýze problému. Navíc u klientů, kteří nesplní nastavené parametry provozu, je spuštěné automatické zachytávání provozu a tento zachycený provoz je uložen pro pozdější analýzu například v programu WireShark. Toto zachytávání je spuštěno jen při problému uživatele a ne při běžném provozu. Tento zachycený provoz je k dispozici opět týden.

3. Automatizace nápravy chyb a problémů

Tuto oblast má na starosti virtuální síťový asistent Marvis, ale popsat jej jednoduše není vůbec snadné. Základem Marvisu je umělá inteligence, která vytváří konverzační interface mezi člověkem a systémem Mist AI, zjednodušuje a automatizuje řešení problémů, vyhledává anomálie, zajišťuje přesnou analýzu příčin a koreluje data získána z WLAN, LAN a WAN. Představme si jednotlivé funkce Marvisu podrobněji:

Konverzační interface využívá pokročilého zpracování přirozeného anglického jazyka (NLP) s porozuměním přirozenému jazyku (NLU) a znalostní grafy k pochopení záměru a cílů uživatele. Nejlépe to vysvětlíme na příkladu znázorněném na obrázku. Když požádám Marvise o např. „Troubleshoot client Mist-Pi16“, Marvis projde veškerá dostupná data provozu klienta Mist-Pi16 a vrátí do několika vteřin informaci o problémech klienta. V našem případě zjistí, že daný klient měl problém s autentizací kvůli vypršení časového limitu a současně nabídne k tomuto problému podrobnější informace. Tím se podstatně zkrátí čas potřebný k vyřešení daného problému, a to i z několika hodin až na pár minut. Marvis proaktivně reportuje všechny problémy, které zjistil, aniž by musel uživatel dát podnět k jejich řešení. Po administrátorském zásahu zhodnotí, zda došlo k nápravě, a popřípadě problém znovu automaticky reportuje.

Marvis již dokáže některé problémy vyřešit sám; příkladem může být automatická konfigurace VLAN na přepínači, kde je připojen nový přístupový bod a byla opomenuta konfigurace této VLAN.

Marvis dokáže vytvořit automaticky RMA (Výměna vadného zboží). Jakmile vyhodnotí, že zařízení v síti má problém, snaží se toto zařízení uvést do správného provozního stavu. Tento samoopravný proces – restart, upgrade, konfigurační změna – může vést v konečném důsledku k vytvoření automatického RMA, tedy výměny vadného zařízení, aniž by zákazník něco zaznamenal. Zákazník je pak vyzván, aby potvrdil adresu dodání nového zařízení, a požádán, aby navrátil vadné zařízení. Jelikož Marvis používá samoučící se algoritmus, bude se tato funkce neustále zlepšovat.

4. Otevřené API rozhraní

Řešení Juniper s Mist AI je od začátku 100 % API konfigurovatelný. Přes API rozhraní můžeme Mist AI předávat data nebo z Mist AI cloudu sbírat informace pro zařízení a aplikace třetích stran. Rozhraní Mist Dashboard API je moderní RESTfull API rozhraní využívající požadavky HTTPS a JSON a představuje optimální formát pro lidskou obsluhu. API rozhraní je k dispozici každému zákazníkovi s účtem Mist AI a je velmi dobře zdokumentováno.

5. Unikátní navigace

Díky patentovanému virtuálnímu Bluetooth LE (vBLE) se služby lokalizace míst v interiéru konečně snadno nasazují a rozšiřují s bezprecedentní přesností a hbitostí. Technologie Mist AI umožňuje lokalizaci s přesností na 1 metr. Tato virtuální technologie Bluetooth LE rovněž umožňuje nasazovat a přesouvat virtuální „beacony“ jednoduchým kliknutím myši nebo prostřednictvím API, což eliminuje potřebu fyzických beaconů, u kterých je nutno hlídat napájení a ztrátu těchto beaconů. Jelikož jsou tyto beacony virtuální, je velice jednoduché u nich nastavit dosah od jednoho do několika desítek metrů. Virtuální beacony přináší škálovatelnější a nákladově efektivnější řešení pro vaše nasazení. Mist AI nabízí mobilní SDK s otevřenými API pro plnou bezproblémovou integraci s vaší aplikaci.

A ještě něco navíc…

Prémiové analytiky

Zákazníci společnosti Juniper využívající Mist AI nyní mají k dispozici doplňkovou službu, pomocí které mohou sledovat špičkové propustnosti sítě nebo identifikovat opakující se návštěvníky (zákazník nebo zaměstnanec), lépe porozumět využité kapacitě jejich sítě, nebo využít vylepšené obchodní přehledy pro lepší pochopení chování nakupujících a hostů. Zákazníci získají analýzu pohybu uživatelů, např. kde se uživatele shlukují, kudy vede hlavní pohyb uživatelů a mnoho dalších analytických výstupů.

Proč zvolit cloudovou správu?

  • Je to bezpečnější: Peníze také svěříme raději bance, která je pro ně bezpečnější než naše firemní trezory. Správa cloudu je rovněž bezpečnější než jakákoli lokální správa. Útočníci se hůře dostávají do systému a veškeré změny jsou rychle auditovatelné a reportovatelné z jednoho místa. Navíc získáme online viditelnost dopadů – jak chtěných, tak i nechtěných – na provedenou konfigurační změnu.

  • Bezvýpadkový upgrade díky mikroslužbám (microservices): Pomocí mikroslužeb lze zajistit bezvýpadkový upgrade, prostě jen zapneme mikroslužbu s novou funkcí. Mikroslužbu, která vykazuje nějakou chybu, lze jednoduše nahradit novou opravenou mikroslužbou (zjednodušeně lze říci, že první vypneme a druhou zapneme). Další velkou výhodou je škálovatelnost – stejné služby získáváte, jestliže využíváte jeden přístupový bod nebo stovky tisíc zařízení. Nemusíte přemýšlet nad potřebnou kapacitou kontroleru v horizontu několika let, takže můžete vždy přizpůsobit své náklady aktuálním potřebám vašeho podniku.

  • Infrastruktura jako služba (IaaS): Cloudové řešení umožňuje jednoduše nabízet infrastrukturu jako službu, protože veškeré monitorování infrastruktury a kvality služby máme na jednom místě přístupné odkudkoli, přičemž můžeme i zákazníkovi jednoduše zpřístupnit náhled na jeho část infrastruktury. Jednotlivé zákazníky pak máme přehledně škálovatelné a nemáme žádné omezení, pokud jde o správu nebo systémy, které monitorují infrastrukturu lokálně.

Gartner Magic Quadrant pro LAN/WLAN

V listopadovém Gartner Magic Quadrantu pro přístupovou infrastrukturu LAN & WLAN se Juniper Networks umístil v kvadrantu lídrů.

Řešení Juniper s Mist AI dramaticky snižují složitost sítě a poskytují podnikům všech velikostí přístup k intuitivnímu a jednoduchému grafickému uživatelskému rozhraní pro případy použití v campus sítích.

Pro více informací nás kontaktujte zde: https://www.arrow.com/ecs/cz/campaigns/juniper-mist/

Autor pracuje jako System Engineer ve společnosti Arrow.