Hlavní navigace

Ohlédnutí za konferencí ICTM 2015

Sdílet

ali 26. 11. 2015

Informační a komunikační technologie jsou v současné době prakticky nezbytnou funkční součástí každého podniku a organizace. Problematika řízení informačních a komunikačních technologií je také již deset let náplní konferencí ICTM. První ročníky konference byly zamýšleny jako vzdělávací aktivita, jejíž úlohou bylo přiblížit oblast řízení ICT všem, kteří se jí budou ať už z povinnosti nebo ze zájmu zabývat. Postupem doby konference měnila svoji tvář stejně, jako ji měnila i oblast řízení ICT sama.

Úhel pohledu na poskytování ICT služeb se může měnit, podstata aktivit bude ale vždy souviset s jejich efektivní správou a hladkou dodávkou koncovým uživatelům a zákazníkům. Správa dodávky služby je v drtivé většině zcela stejně důležitá jako vytváření služby. Významnou úlohu při tom hraje řízení vztahů na personální úrovni, nástrojová podpora a použitý procesní rámec.
„Lidé kolem IT často zapomínají, že organizace nejsou jen nehybné systémy jako stroje, budovy nebo města, ke kterým se přímo nabízí srovnání. Je třeba si také říci, že ve městech žijí lidé, že města se neustále přestavují, mění a přizpůsobují. Stejně tak organizace. Život v neustálé změně – někdy i v chaosu – to je to, čemu musí organizace dnešního světa čelit. A ve středu toho chaosu je člověk. On je ten hybný prvek,“ řekl ve své přednášce Mgr. Jiří Skála ze společnosti GlideVision. „Role ICT se zásadně změnila, mění se a bude se měnit,“ konstatoval Ladislav Mach, „a ICT se dnes stalo plnohodnotnou součástí byznysu a byznys modelu.“ „My jako profesionálové z oblasti ICT máme významný podíl na tom, že firmy, pro které pracujeme, budou pružné a budou dlouhodobě úspěšné,“ dodal ve svém vystoupení Pavel Brabenec.

Jubilejní 10. ročník konference se zaměřil na oblast vytváření, prohlubování a řízení vztahu ICT se zákazníkem na všech úrovních řízení: strategické, taktické i operativní. Výběr témat konference a vysoce kvalifikovaných přednášejících odborníků pokryly historický vývoj každé z oblastí, stávající stav i nejnovější trendy, kam ICT i řízení a správa vztahů mezi ICT a byznysem směřují.

Cílem konference, jemuž byl přizpůsoben i na předchozí konferenci velmi kladně hodnocený aktivní formát, bylo především diskutovat, ne jen pasívně předkládat. Konference byla rozdělena do tří tematických částí, z nichž každá byla věnována jednomu okruhu řízení ICT: procesům, lidem a nástrojům. Celkem třináct přednášek připravených k jednotlivým tématům sledovalo 85 účastníků konference z 91 přihlášených, složených především z manažerů, IT specialistů a techniků. Všichni hodnotili téma konference jako aktuální a pro 98 % z nich byla konference přínosná či dokonce nadmíru přínosná. Po každé přednášce i po ukončení každé sekce následovaly plodné moderované diskuse, které byly zpracovány v druhé části sborníku, jejž všichni účastníci obdrželi později spolu s konferenčním DVD poštou. DVD mj. obsahuj i kompletní zvukový záznam vystoupení a diskusí. Dohromady s první částí sborníku, která obsahuje jednotlivé přednášky zpracované jako rozsáhlé psané příspěvky, tak opět vznikla ucelená dvojdílná publikace, která komplexně osvětluje téma a zároveň poslouží jako učebnice či zdroj inspirace.

CIO Business World byl mediálním partnerem konference.

Další informace a kontakty: www.ictm.cz/2015.

Našli jste v článku chybu?