Hlavní navigace

Mobilní technologie mají kladný vliv na rodinnou soudržnost

Sdílet

ali 25. 8. 2015

Spolu s rozvojem mobilních technologií se vytvořily i nové sociální vzory. Srpnový report Ericsson ConsumerLab přináší výzkum, který se zabývá tím, jaký mají technologie vliv na rodinu a rodinný život, jakým způsobem spolu jednotliví členové rodiny komunikují a jak byl rodinný život využíváním technologií pozměněn. Do výzkumu se zapojila více jak tisícovka rodin v USA, přičemž evropská data vykazují podobný trend. Využívání mobilních komunikačních aplikací a sociálních sítí zaměřených na komunikaci je jednou z nejčastějších on-line aktivit. Až 75 % Čechů tráví čas na internetu právě vyžíváním sociálních sítí.

Mobilní technologie: pozitivní vliv na rodiny

Většina dnešních rodin je stresována velkým pracovním vytížením obou rodičů, při kterém je navíc nutné odvézt děti do školy a ze školy nebo je převést do zájmových kroužků. Podle výzkumu má v dnešní době každé dítě ve věku 12 – 15 let nejméně tři mimoškolní aktivity. Mobilní telefon je tedy perfektním nástrojem, jak během dne propojit rodinu dohromady. Umožňuje také snáz a efektivněji řešit každodenní praktické a logistické otázky. Možnost nepřetržitého kontaktu s ostatními členy rodiny během dne navíc zvyšuje pocit vzájemné blízkosti a štěstí. Průměrný věk, kdy rodiče svým dětem pořídí smartphone je 11 let.

Nejvyužívanějšími nástroji, jak se propojit v rámci rodiny jsou textové zprávy a volání. Z výzkumu vyplynulo, že otcové obecně preferují spíše volání, zatímco matky a děti častěji komunikují prostřednictvím textových zpráv. Děti jsou více v kontaktu se svými matkami než s otci. Rodiny stále více komunikují i prostřednictvím mobilních aplikací. Výsledky ukazují, že rodiče, kteří používají tyto aplikace, spolu komunikují až pětkrát častěji. Mezi aplikacemi využívanými v USA dominuje WhatsApp, Snapchat nebo Instagram. V Evropě stále nejvíce využíváme Facebook. V závěsu za ním jsou ale WhatsApp, Twitter a Instagram.

Technika osobní kontakt nenahradí

I když mobilní technologie obecně rodinnou komunikaci ovlivňují pozitivně, mají i jisté stinné stránky. Rodiče se bojí nástrah, které na jejich děti mohou na internetu čekat a nastavují pravidla pro kontrolu jejich mobilních zařízení. 72 % dotázaných rodin uvedlo, že omezení nebo zákaz používání mobilního zařízení aplikují jako trest.

„Měli bychom si také uvědomit, že závislost na našich mobilech a tabletech nám ubírá drahocenný osobní kontakt s rodinou. Čas dětí strávených s rodiči nemohou mobilní technologie nahradit,“ řekla Ann – Charlotte Kornblad z Ericsson ConsumerLab. Většina dotazovaných rodin si však tento fakt uvědomuje. Výzkum uvádí, že 48 % rodin si každý den udělá čas na společnou večeři a 71 % rodin během večeře nepoužívá žádná mobilní zařízení.

Našli jste v článku chybu?