Hlavní navigace

Konference z oblasti IT Service managementu: „Zpátky do budoucnosti“

Sdílet

ali 2. 2. 2017

Celkové množství téměř 300 účastníků potvrdilo, že vzrůstá zájem odborníků o sdílení znalostí mezi soukromým sektorem a státní správou. Pořadateli letošního ročníku bylo sdružení itSMF Czech Republic a CACIO.

V letošním roce účastníky konference jednoznačně nejvíce zaujala přednáška paní Martiny Holubcové z Manchester Metropolitan University, UKs názvem "Malý Service Desk na velké britské univerzitě aneb výkonnost za cenu vyspělosti". Toto téma již od začátku slibovalo hojnou účast návštěvníků konference. Přednáška provedla účastníky celou cestou za profesionalizací, kterou muselo IT university podstoupit, v době, kdy se díky povinnému školnému, ze studentů stali zákazníci a z universit poskytovatelé služeb což vedlo k výraznému zvýšení požadavků na IT. Vzrostl nejen rozsah služeb, nýbrž i požadavky na rychlost a kvalitu. A to vše v prostředí, které vyniká talentem a potenciálem, ale kde je změna tradičně pomalá, investice do IT opatrná, service management je otázka víry a procesní vyspělost je vzdálený sen.

Druhou nejlépe hodnocenou přednáškou byl vstup pana Zdeňka Kvapila, Q4IT s názvem "IT QUALITY INDEX - answering the questio 'How Good Is Your IT?'" následována těstě vstupem "Úvodem do Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)", která se zabývala novým nařízením Evropského parlamentu o OOÚ. Prezentovala paní Eva Škroníčková z DPO servises.

Zajímavostí všech tří nejlépe a nejvýše hodnocených vstupů bylo to, že se jednalo a přednášky, které šli přímo po sobě v jednom ze tří přednáškových sálů. Avšak nedá se říci, že by účastníci zůstali ze setrvačnosti, jelikož vstupy byly odděleny obědem. Vrchol nejzajímavějších témat však můžeme, s nadsázkou, časovat na čtvrtek 19.1.2017 mezi 10:45-13:00.

„Těší nás, že konference splnila, pro 96% účastníků jejich očekávání a ohodnotili ji jako přínosnou. Toto číslo značí nejen stabilní úroveň našich akcí v oboru ITSM, ale také to, že čas a úsilí, které vynakládáme na jejich organizaci jsou smysluplně vynaložené prostředky. Velké díky patří všem co se na letošní akci podíleli, přednášejícím a partnerům..“ konstatuje Roman Albrecht, předseda itSMF CZ.

Našli jste v článku chybu?